ทนายครูองอาจ.com
088 582 6903

ทนายครูองอาจ.com
088 582 6903

เปิดหน้าต่อไป

ทนายครูองอาจ สุจินพรัพม

ทนายความจังหวัดสุรินทร์

ทนายครูองอาจ มือถือ 088-582-6903
ทนายครูองอาจ มือถือ 088-582-6903

สวัสดีครับ ผมทนายครูองอาจ สุจินพรัหม ผมจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผมได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความ เมื่อปี พ.ศ. 2561 จากสภาทนายความแห่งประเทศไทยและผ่านการอบรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 60 ปีการศึก 2550 จากนั้นผมได้ทำงานในอาชีพทนายครั้งแรกที่สำนักงานทนายความครูองอาจ

         เมื่อปี 2561 ผมได้เปิดสำนักงานทนายความของผมเองชื่อสำนักงานทนายความครูองอาจ รับให้คำปรึกษาและเป็นทนายความในคดีแพ่งและคดีอาญา คดีปกครอง คดีอาญาทุจริตและคดีแรงงานจนถึงปัจจุบัน 

         เมื่อปี 2562 ผมได้ร่วมงานกับเครือข่ายทนายความซึ่งท่านประธานทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายทนายความ ด้วยการรวบรวมเพื่อนๆทนายความทั่วประเทศเข้ามาทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างสมาชิกทนายความด้วยกัน ซึ่งเครือข่ายทนายความมีเป้าหมายด้วยการให้บริการประชาชนที่ประหยัดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กล่าวคือ 

ประหยัด เพราะประชาชนจะได้ใช้บริการในพื้นที่ที่ลูกความอยู่หรือพื้นที่ที่มีคดีความ ทนายความจะไม่คิดค่าเดินทางหรือค่าที่พัก สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายกระจายอยู่ทุกจังหวัด เช่นผมเองประจำอยู่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อสมาชิกทนายความในจังหวัดอื่นๆ มีงานหรือรับงานแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาดำเนินคดีให้กับลูกความสมาชิกท่านนั้นจะมอบหมายให้ผมดำเนินการแทน หรือให้ผมเป็นทนายความในคดีแทน อีกทั้งการให้บริการต่างๆจะสะดวกเพราะผมสามารถเดินทางไปศาลไม่เกิน 30 นาทีและเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดสุรินทร์ ได้รวดเร็วกว่าทนายความต่างจังหวัดครับ อีกประการหนึ่งคือบางครั้งผมติดธุระหรือติดว่าความท่านสามารถโทรหาคอลเซ็นเตอร์ ฝากข้อความให้ผมโทรกลับได้เลยครับ รวดเร็ว เพราะผมเดินทางไปศาลหรือติดต่อหน่วยงานต่างๆได้ไม่เกิน 30 นาที อีกทั้งลูกความสามารถนัดพบผมได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาทีเช่นกัน จะให้ผมทำดำเนินการด้านใดภายในจังหวัดสุรินทร์ ผมสามารถจัดการได้ไม่เกิน 1 วันทำงาน ปลอดภัย เครือข่ายเรามีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะรับเป็นสมาชิกเครือข่ายทนายความ เครือข่ายโดยจะให้สมาชิกทุกคนส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบการเป็นทนายความและเป็นทนายความในพื้นที่จริงๆ เช่นการตรวจสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตรวจสอบทะเบียนบ้านเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆหรือไม่ ตรวจสอบภาพถ่ายสำนักงานมีสำนักงานจริงหรือไม่ ทั้งหมดเพื่อบริการประชาชนที่ต้องการใช้บริการทนายความครับ

นึกถึงทนายความจังหวัดสุรินทร์ นึกถึงผมทนายครูองอาจนะครับ ติดต่อผมที่มือถือ 088 582 6903 หรือถ้าผมไม่สามารถรับสายได้ ฝากข้อความไว้กับคอลเซ็นเตอร์ได้ที่ 089 226 8899 ได้เช่นกันครับ

ในเวปไซต์นี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ

 1. ทนายครูองอาจ สุจินพร์หม
 2. เครือข่ายทนายความ
 3. วิธีเลือกทนายความ
 4. งานบริการ
 5. แชทปรึกษาหรือติดต่อทนายความ
 6. ทนายความจังหวัดสุรินทร์
 7. สถานีตำรวจในจังหวัดสุรินทร์
 8. เบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญ
 9. สู้คดีอย่างไรไม่ติดคุก
 10. คำถามที่พบบ่อย
 11. สถานที่สำคัญในจังหวัดสุรินทร์