ทนายครูองอาจ.com
088 582 6903

ทนายครูองอาจ.com
088 582 6903

เปิดหน้าต่อไป

งานบริการ

งานบริการทนายความจังหวัดสุรินทร์

ทนายความจังหวัดสุรินทร์ 099 099 0999

คอลเซ็นเตอร์ 089-226-8899

งานบริการ

* เป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างทุกคดีทั่วประเทศ

* ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

* จดทะเบียนนิติบุคคล

* จดทะเบียนภาษี

* จดทะเบียนประกันสังคม

* ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว

* ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร (Visa)

* ทำบัญชีนิติบุคคล

* ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล

* ขอใบต่างด้าว

* ขอสัญชาติไทย

* รับรองเอกสาร บุคคล (Notary Public)

* จัดหาล่าม

* แปลเอกสาร

* ตรวจสอบและรับรองเอกสารนิติบุคคล

* ตรวจสอบและรับรองเอกสารในศาล

* ตรวจสอบทรัพย์สินและรับรองเอกสารในสำนักงานที่ดิน

* ตรวจสอบและรับรองเอกสารในสรรพากร


งานที่ปรึกษากฎหมาย

* ให้คำปรึกษาโดยทนายความที่มีประสพการณ์ในกฎหมายต่างให้คำปรึกษา


งานคดีความ

* ทนายความที่มีประสพการณ์ในคดีต่างๆ


English Speaking Lawyer  081 803 4097

Legal Services

* Provide Lawyers

* Company register

* Taxes registration

* Social registration

* Working permit

* Visa

* Green card

* Thai citizenship

* Business licenses

* JP Management 

* Property Management 

* Real Estate Services

* Notary Public

* Case Report

* Translation

* Translator

* Draft contract

* The WILL

* BookKeeping

* Accounting

* Auditing

* Check Criminal Record

* Check immigration black list

* Search and Certify documents from court

* Search and Certify documents from Revenue 

* Search and Certify documents from Company

* Search and Certify documents from Land Department 

* Providing Lawyers

* Bail Bond


Legal Consulting

* providing expert lawyers for Consultancy


Litigation

* Providing an experienced lawyers to help you.