ทนายครูองอาจ.com
088 582 6903

ทนายครูองอาจ.com
088 582 6903

เปิดหน้าต่อไป

สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดสุรินทร์

สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

สภ.เมืองสุรินทร์

ที่อยู่ 576 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ 044511007

เบอร์โทรสาร 044513555

สภ.กระโพ

ที่อยู่ 321 ม.1 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120

เบอร์โทรศัพท์ 044145061

เบอร์โทรสาร 044145030

สภ.กาบเชิง

ที่อยู่ 32 ม.17 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

เบอร์โทรศัพท์ 044559042

เบอร์โทรสาร 044559042

สภ.เขวาสินรินทร์

ที่อยู่ 260 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ 044582210

เบอร์โทรสาร 044582211

สภ.จอมพระ

ที่อยู่ ถ.เทศบาล 3 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

เบอร์โทรศัพท์ 044581136

เบอร์โทรสาร 044581136

สภ.ชุมพลบุรี

ที่อยู่ ม.1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

เบอร์โทรศัพท์ 044596079

เบอร์โทรสาร 044596079

สภ.โชคนาสาม

ที่อยู่ 184 ม.2 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

เบอร์โทรศัพท์ 0864606390

เบอร์โทรสาร 044558949

สภ.ดม

ที่อยู่ 25 ม.11 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

เบอร์โทรศัพท์ 044558705

เบอร์โทรสาร 044558705

สภ.ดอนแรด

ที่อยู่ 15 ม.1 ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

เบอร์โทรศัพท์ 044154091

เบอร์โทรสาร 044154091

สภ.ตากูก

ที่อยู่ 67 ม.7 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ 044582200

เบอร์โทรสาร 044582200

สภ.ทมอ

ที่อยู่ 102 ม.1 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

เบอร์โทรศัพท์ 044558846

เบอร์โทรสาร 044558842

สภ.ท่าตูม

ที่อยู่ 551 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120

เบอร์โทรศัพท์ 044591114

เบอร์โทรสาร 044591113

สภ.ทุ่งมน

ที่อยู่ 63 ม.1 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

เบอร์โทรศัพท์ 0864607331

เบอร์โทรสาร 044712951

สภ.เทนมีย์

ที่อยู่ 124 ม.2 บ.เกรียด ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ 044141150

เบอร์โทรสาร 044141150

สภ.แนงมุด

ที่อยู่ ม.1 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210

เบอร์โทรศัพท์ 044558624

เบอร์โทรสาร 044558624

สภ.โนนนารายณ์

ที่อยู่ 100 ม.6 ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130

เบอร์โทรศัพท์ 044144555

เบอร์โทรสาร 044144544

สภ.บัวเชด

ที่อยู่ 323 บ้านหมื่นสังข์ ม.4 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

เบอร์โทรศัพท์ 044479027

เบอร์โทรสาร 044479027

สภ.บ้านหนองจอก

ที่อยู่ 56 ม.5 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

เบอร์โทรศัพท์ 0883659233

เบอร์โทรสาร 0883659233

สภ.ปราสาท

ที่อยู่ 8 ม.1 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

เบอร์โทรศัพท์ 044551251

เบอร์โทรสาร 044551252

สภ.พนมดงรัก

ที่อยู่ 87 ม.18 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140

เบอร์โทรศัพท์ 044508100

เบอร์โทรสาร 044508100

สภ.เพี้ยราม

ที่อยู่ 118 ม.9 ต.เพี้ยราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ 044712030

เบอร์โทรสาร 044712030

สภ.เมืองที

ที่อยู่ 318 ม.7 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ 044549003

เบอร์โทรสาร 044549003

สภ.เมืองบัว

ที่อยู่ ม.2 บ้านโนนกลาง ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

เบอร์โทรศัพท์ 044558803

เบอร์โทรสาร 044558803

สภ.เมืองลีง

ที่อยู่ 133 ม.12 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

เบอร์โทรศัพท์ 044576090

เบอร์โทรสาร 044576090

สภ.รัตนบุรี

ที่อยู่ 160 ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

เบอร์โทรศัพท์ 044599228

เบอร์โทรสาร 044599228

สภ.ลำดวน

ที่อยู่ 386 ม.3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220

เบอร์โทรศัพท์ 044541100

เบอร์โทรสาร 044541100

สภ.ศรีณรงค์

ที่อยู่ 138 ม.2 ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

เบอร์โทรศัพท์ 044509077

เบอร์โทรสาร 044509077

สภ.ศีขรภูมิ

ที่อยู่ 353 ม.2 ถ.เสรีธิปัตย์ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

เบอร์โทรศัพท์ 044561248

เบอร์โทรสาร 044561248

สภ.สนม

ที่อยู่ 100 ม.2 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160

เบอร์โทรศัพท์ 044589049

เบอร์โทรสาร 044589049

สภ.สวาย

ที่อยู่ 1 ม.6 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

เบอร์โทรศัพท์ 044546594

เบอร์โทรสาร 044546594

สภ.สะเดา

ที่อยู่ 119 ม.2 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

เบอร์โทรศัพท์ 0615516299

เบอร์โทรสาร 044712705

สภ.สังขะ

ที่อยู่ 83 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

เบอร์โทรศัพท์ 044571241

เบอร์โทรสาร 044571241

สภ.สำโรงทาบ

ที่อยู่ 200 ม.1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

เบอร์โทรศัพท์ 044569126

เบอร์โทรสาร 044569126